Pierre Jean Garnier

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2003   Josef Linschinger: Zyklen / サイクル / Cycles
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970)
1984   Am Anfang war das Wort
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Slovo, písmo, akce, hlas (K estetice kultury technického věku. Výběr z esejů, manifestů a uměleckých programů druhé poloviny XX. století), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1967   Co je prostorové umění (Pokus o zobrazení srovnávající surrealismus z první poloviny tohoto století a umění prostorové), Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 104-105
1967   Třetí manifest prostorového umění: za nadnárodní poezii, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 106-108