Milan Albich

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova), Salcman Martin
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, ), Bouda Cyril
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, ), Lidický Karel
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, ), Sejpka Josef
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, ), Kovárna František