Andrej Barčík

* 20. 11. 1928, Závodie (Žilina), Slovensko (Slovakia)
6. 6. 2004, Žilina (Žilina), Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist, draghtsman

 

nationality: Slovak
sex: male

Andrej Barčík
Terč na žltej osi
1971
asambláž

110 x 80 cm
Andrej Barčík
Vták na modrom pozadí
1978
koláž

53 x 70 cm
Andrej Barčík
More
1963
koláž

580 x 880
Andrej Barčík
Zubatý profil
1971
koláž

69 x 55 cm
Andrej Barčík
Biely terč II.
1964
koláž

64 x 51 cm
Andrej Barčík
Žena s uterákom
1971
suchá jehla (C 4)
papír
520 x 390

word:
Andrej Barčík sa začiatkom päťdesiatych rokov venoval kubistickému a predkubistickému umeniu, kde sa vyrovnával s novým videním klasickej maliarskej moderny. Už v začiatkoch svojej tvorby vymedzoval tvary pomocou línií, ktoré sa stali jedným z najdôležitejších prvkov celej jeho tvorby. V ranom, ale už zrelom tvorivom období, sa sústredil na redukciu foriem a v jeho tvorbe sa ustálil purizmus tvarov — čistý tvar vymedzuje neprerušovanou, súvislou líniou. Výtvarnú striedmosť podporuje prísnou výstavbou kompozície, ktorá sa tiež stáva nosnou črtou jeho tvorby. Podobne ako ostatní galandovci, k podstate vecí sa dostáva aj cez geometrizáciu tvarov. Priťahovala ho tvarová i výrazová disciplína Japoncov, subtílna línia negatívnej aj pozitívnej siluety podčiarkuje kresebný charakter aj maliarskej tvorby. V šesťdesiatych rokoch defiguráciu v tvorbe vystriedal opätovný nástup postavy, ktorá si však uchovala čistotu prostého výtvarného znaku. V druhej polovici dekády nastalo smerovanie k informelu, elementy ktorého pretrvávali aj v neskoršej tvorbe, napr. vo forme neutrálneho pozadia a v tendencii k čiastočnej abstrakcii. Od roku 1958 sa Barčík ako jeden z prvých začal intenzívne a systematicky venovať koláži.
nedbalka.sk, 21.7.2017

notes:
* Závodie (Žilina)
Závodie je mestská časť Žiliny. Leží na ľavej strane rieky Rajčanka, ktorá ho oddeľuje od Žiliny. Na severe susedí s mestskou časťou Strážov a na juhu s mestskou časťou Bánová.
sk.wikipedia.org