Irena Armutidisová

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2004/12/15 - 2005/01/30   Úhly pohledů: Brno ve fotografiiích studentů Fakulty výtvarných umění, Brno (Brno-město)