Irena Armutidisová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava) ,