Jaromír Funke

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Jaromír Funke
1965   Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944
1976   Jaromír Funke: Fotografie
1977   Jaromír Funke 1896 - 1945: Fotografie
1979   Jaromír Funke
1993   Funke (Výstava fotografií ze sbírky lounského muzea)
1995   Jaromír Funke: Fotografie 1919-1943 (Věci skleněné a obyčejné)
1995   Jaromír Funke - Krásný svět (Fotografie a ušlechtilé tisky z let 1920 - 1922)
1996   Jaromír Funke (1896 - 1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography)
1997   Jaromír Funke (1896-1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography)
2010   Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927-1929)
2013   Jaromír Funke: Between Construction and Emotion
2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí
2016   Jaromír Funke: Fotogenie 20. let
2017   Jaromír Funke (Avantgardní fotograf / Avant-Garde Photographer / Photographe d'avant-garde / Fotograf der Avantgarde)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1961   Komunistická fotografická avantgarda a sociální fotografie
1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami
1966   Surrealismus a fotografie
1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami
1968   Surrealismus a fotografie
1973   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
1974   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1983   Photographes Tcheques 1920-1950
1985   Jaromír Funke, Jaroslav Rössler
1985   Czeska fotografia 1918-1938
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Osteuropäische Avantgarde
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present
1995   Současná kolínská fotografie
1996   Jaromír Funke a Josef Sudek
1996   Český surrealismus 1929-1953
1997   Pražský dům fotografie / Prague House of Photography
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst)
1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2000   The Photography Book
2000   Melancholie
2001   Galéria F 1980 - 1990 (Spomienka na režimu nepohodlnú galériu)
2002   Poezie magického realismu
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Ejhle světlo
2004   Česká fotografie 1840 - 1950: Příběh moderního média
2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945
2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2009   Olhar e Fingir (Fotografias da Coleção M+M Auer)
2009   V. Warszawski festival fotografii artystycznej
2010   Recent Acquisitions of Czech Photography from The Baruch Foundation
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2011   Obrazy z dějin fotografie české
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   The Worker Photography Movement (1926-1939)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2013   Piktorialisté
2014   Kouzla zátiší
2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography)
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries)
2017   GAML 20 výstav
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2019   Rössler Funke Sudek: Průkopníci moderní české fotografie
2019   Devětsil 1920-1931
2019   Devětsil 1920-1931
2021   Metafyzika fotografie
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Jaromír Funke, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1980   Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin (Martin)
1981   Praha objektivem mistrů (Růžička, Lauschmann, Wiškovský, Funke, Sudek, Jeníček, Honty, Plicka, Ehm, Paul, Brok, Hák, Jírů, Feyfar, Sitenský), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1983   Tschechoslowakische fotografen 1900-1940, VEB Fotokinoverlag Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1983   Praha objektivem mistrů, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1985   Příběh fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1986   Jaromír Funke (Fotograf und Theoretiker der modernen tschechoslowakischen Fotografie), VEB Fotokinoverlag Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1988   Jakou barvu má domov (Česká a slovenská krajina očima fotografů v proměnách století), Smena, vydavateĺstvo SÚV SZM, Bratislava (Bratislava)
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1994   Josef Sudek (Slovník místo paměti), Artfoto, Praha
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Jaromír Funke, Torst, Praha
2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
2006   A 2 Z and More Signs, Thames & Hudson, Londýn (London)
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
2011   Rückblende: Die Fotosammlung der Neuen Galerie Graz, Folio Verlag, Vídeň (Wien)
2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
2014   Myslet fotografii: Česká fotografie 1938-2000, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
2016   Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko, , 6, 1957/09, 0-0
1958   Česká fotografie před dvaceti lety, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 10-
1958   Fotografie Jaromíra Funka, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 11-
1959   Z brněnských výstav, Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 41-42
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 11, 1961/06/07, 7-8
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 2-
1965   Jedním z těch umělců, kteří svou výtvarnou tvorbou..., Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944, , , 1965, -
1965   3x fotografie (Jaromír Funke), Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 6-6
1972   Některé významné osobnosti kolínského gymnásia (Ředitelé a profesoři, Vynikající žáci ústavu), 100 let kolínského gymnásia, , , 1972, 50-59
1977   Der Fotograf Jaromir Funke, Jaromír Funke 1896 - 1945: Fotografie, , , 1977, -
1982   Český konstruktivismus, Umění, 30, 3, 1982, 214-243
1983   Výstava Česká fotografie 1918-1938 v Praze (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 57-58
1988   Funke a Rössler, Linie / barva / tvar, , , 1988, 89-91
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 3-
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1989   Imaginativní fotografie Jaromíra Funkeho, Umění, 37, 5, 1989, 461-464
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 426-453
1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-37
1999   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský v portfoliích, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 5, 1999/03/04, 3-
1999   Portfolia značky PHP, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 5, 1999/03/04, 3-
2000   S.V.U. Mánes a fotografové I., Listy S.V.U. Mánes, , , 2000, 2-19
2004   Akt v české fotografii 1960 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 10, 2004/05/13, 7-
2010   Vyznání Jaromíra Funkeho, Jaromír Funke: Abstraktní kompozice, , , 2010, -
2010   Esej, Via artis, via vitae, , , 2010, 581-586
2011   Jaromír Funke, Obrazy z dějin fotografie české, , , 2011, 75-88
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová ), Černá slunce, , , 2012, 28-30
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 50-91
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 150-181
2012   Fotografie, Ročenka ART+, , , 2012/02, 74-75
2012   Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 16-
2014   Anti-ornament, Heslář české avantgardy, , , 2014, 81-92
2016   Funke u Sudka, Art + Antiques, , 6, 2016/06/08, 90-
nedat.   Jaromír Funke (1896-1945), Fotografové - Photographers, , , nedat, -
nedat. (1963)   Jaromír Funke a Josef Sudek, Výtvarné umění Kolínska, , , nedat. (1963), 0-0
WWW
published, title (subtitle)
  Jaromír Funke (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1958   Jaromír Funke: Fotografie z let 1922 - 44
1965   Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944
1984   Jaromír Funke: Oberfläche der Wirklichkeit
1993   Jaromír Funke: Fotografie (součást fotografického festivalu Funkeho Kolín)
1993   Funkeho Louny (cyklus fotografií z roku 1940)
1993   Jaromír Funke: Fotografie
1995   Jaromír Funke: Fotografie 1919 - 1943
1996   Jaromír Funke: Svatovítský cyklus
1996   Jaromír Funke - 100 let (přátelské posezení)
1997   Jaromír Funke (1896 - 1945): Průkopník fotografické avantgardy / Pioneer of Avant-Garde Photography
1997   Jaromír Funke: Krásný svět (Fotografie a ušlechtilé tisky z let 1920 - 1922)
2011   Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927 - 1929)
2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí / Between Construction and Emotion
2016   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1973   Osobnosti české fotografie I.
1979   Jaromír Funke, 25 let Agroprojektu
1998   Beauté moderne, Viktor Kolář: Et dans les Escales (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Figures de la solitude)
2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
2007   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena
2014   Collector´s eye (The Maloney Collection)
2014   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský (Mistři české avantgardní fotografie)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
2018   Sudek, Funke, Drtikol...
2019   Rössler, Funke, Sudek (průkopníci moderní české fotografie)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Thesis
published, title (subtitle)
1993   Funkovo působení v Kolíně
Postcard
published, title (subtitle)
1998   Jaromír Funke: Exotické zátiší
1998   Jaromír Funke: Exotické zátiší
1998   Jaromír Funke: Abstraktní foto
Photography
published, title (subtitle)
1923   Název nezjištěn (Busta od Zdenka Rykra)
1924   Samota a brýle
1924   Po karnevalu
1925   Staré železo
1926   Detail a muž
1926   Fotogram
1927   Akt
1927   Akt (II)
1927-29   Abstraktní foto. Kompozice
1928   Věci skleněné a obyčejné
1928-29   Abstraktní foto
1929   Z cyklu Reflexy
1930   Pomeranče
1930   Ze souboru Nová architektura
1930-34   Z cyklu Čas trvá
1930-34   Z cyklu Čas trvá
1930-34   Z cyklu Čas trvá
1932   Ze souboru Nová architektura
1937-38   Z cyklu Podkarpatská Rus
1940   Ze souboru Louny
cca 1929-1930   Název nezjištěn
cca 1930-31   Z cyklu Špatné bydlení
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí / Between Construction and Emotion
2016   Jaromír Funke: Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Photographer of the Avant-garde
2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
2003   Reality Check
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
Master's Thesis
published, title (subtitle)
1979   Předpoklady integrace fotografie a umění v díle Jaromíra Funkeho
Poster
published, title (subtitle)
2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
2019   Rössler, Funke, Sudek (Průkopníci moderní české fotografie)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2016   Jaromír Funke a Kolín
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Fotografové - Photographers
Guide
published, title (subtitle)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2018   Nebáť sa sprievodcu: Sprievodca výstavou
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Erwerbungen 1970-1990
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
Press News
published, title (subtitle)
1997   Jaromír Funke (Průkopník fotografické avantgardy)