Jaromír Funke

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1947   Ti, kdož se tu zrodili, ti, kdož tu tvořili..., Kolín, , , 1947, 0-0
1960   Anna Fárová: Henri Cartier-Bresson..., Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 6-
1976   Z tvůrčí dílny Emily Medkové, Československá fotografie, 27, 8, 1976/08, 346-350
1988   Tradice české fotografie, současnost a svět, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12, 1988/08/30, 1-2
1988   Žena ve fotografii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12, 1988/08/30, 2-
1988   O smysl a existenci české fotografie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 2-
1988   Polemika s polemikou, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 2-
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19, 1988/12/06, 5-
1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 2-
1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, , , 1990, 273-302
1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 292-391
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, , , 1993, 124-172
1993/05/27   Kolínský výtvarný maratón, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 11, 1993/05/27, 3-
1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, -
1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, -
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1995   Todellisuuden toinen aste / Second stage of the present, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, , , 1995, 32-42
1995   Brachtlová Michaela (Meidän taidevalokuvamme... / At the moment,...), Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, , , 1995, 45-45
1998   Moravská galerie v Brně, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 13-22
1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 3-3
2000   Druhé patro (Stálá expozice umění 19. a 20. století - 2. část), Reflex, , 42, 2000/10/19, 97-97
2002   3. Období První republiky, světová válka a její ohlasy (1919-1948), Náhledy na kolínskou literaturu, , , 2002, 5-8
2005   V hledáčku Vladimíra Birguse, Reflex, 16, 6, 2005/02/10, 58-58
2007   Pavel Baňka, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 54-63
2007   Zdeněk Tmej, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 66-75
2007   Vilém Reichmann, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 86-95
2007   Jan Lukas, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 96-109
2010   Funkeho (ne)úspěch, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 21-21
2011   Existenciály Emily Medkové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 23, 2011/11/16, 7-
2014   Zlatým věkem zátiší rozumíme..., Kouzla zátiší, , , 2014, -
Periodical
published, title (subtitle)
1945   Kvart (Sborník poesie a vědy)
Occassional Print
published, title (subtitle)
2006   Malý průvodce Kolíňáka po velké Praze