Adolf Hájek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Dějiny kolínského Sokola, Studio 3P, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2004/11   Životopisy významných osobností Sokolské župy Tyršovy, Sokolská župa Tyršova 1884 - 2004, , , 2004/11, 89-100