Miroslav Myška

* 3. 5. 1946, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
photographer, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male
web: www.myskamiroslav.eu

word:
Miroslav Myška se narodil 3. května 1946 v Brně, po vyučení ručním sazečem, vystudoval ŠUŘku v Brně, obor fotografie (1972), člen Unie výtvarných umělců, žije a pracuje v Brně. Počátkem sedmdesátých let vstupuje do fotografického dění dokumentární fotografií - Mongolsko, Liptov, Řecko. Souběžně s dokumentem pracuje na cyklech fotografií aktů, krajin, textur a struktur, tyto skupiny spojuje a konfrontuje na výstavách. Pracuje jako reklamní fotograf v jím založené firmě Fotostudio M design. V 70. až devadesátých letech vyučoval na IVF SČF reportážní a dokumentární fotografii. Od roku 1990 vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Volná fotografická tvorba se nyní pohybuje ve dvou rovinách: akty, v poslední době manipulované na počítači a v letech 1996 až 1999 dokumentární fotografický cyklus z českých vesnic v Rumunské oblasti Banátu, v letech 2001 a 2002 dokument ze setkání Evropských cikánů v Camargue (Francie). Dokumenty z Indie, Kuba 2005 a z roku 2007 Peru. V užité tvorbě se věnuje širokému spektru portrétní a reklamní fotografie.
zdroj - www.myskamiroslav.eu

Narozen: 3. 5. 1946 v Brně
Rozsah pracovního poměru: dohoda
Vyučuje: Základní principy osvětlování, Práce s velkoformátovým přístrojem, Užitá fotografie I, Fotografie plastiky a architektury, Pr áce s elektronickými blesky
Vzdělání: Vyučen ručním sazečem
Střední umělecko-průmyslová škola v Brně obor fotografie (1972)
Zaměstnání: volný fotograf
Pedagog Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů Praha (1979 – 1990)
Externí pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT Brno (1995 – 1997)
Pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě (1990 – dosud)
Narozen 3. 5. 1946 v Brně. Vyučen ručním sazečem, absolvent oboru fotografie na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně (1972). Člen skupiny Max (1970-74), Klubu brněnských fotografů Fomaton (1972-76), klubu Jeune Camera International (Lucembursko 1970-76), zakládající člen skupiny Setkání (1975), člen Asociace fotografů a Unie výtvarných umělců a člen sdružení Q. Dříve byl zaměstnán jako propagační fotograf v podniku Nábytek Brno, nyní je fotografem ve svobodném povolání a pracuje ve vlastní firmě Fotostudio Mdesign. V 70. letech vyučoval na IVF SČF reportážní a dokumentární fotografii, od 1990 vyučuje na ITF FPF SU v Opavě užitou a reklamní fotografii a vede kurzy práce se světlem, velkoformátovými přístroji a s elektronickými blesky. V letech 1995 až 1997 vyučuje fotografii na FAVU VUT Brno.
Přehled umělecké a vědecko-odborné činnosti 2004 - 2008
Odborné publikace:
Wielka ksiega fotografii cyfrowej, Mikom, Waršava, Polsko, ISBN 83-7279-418-9
Myška a spoluautoři, 2004
Velká kniha digitální fotografie, Computer Press, Brno, 2005, 2. rozšířené vydání,
ISBN 80-251-0648-9 Miroslav Myška, Petr Linder, Tomáš Tůma
Neskončený takřka svět, Miroslav Matoušek fotografie, edice Vysočina, 2005
ISBN 80-239-4888-1 Koncepce, výběr fotografií, text a bibliografie, básně Ludvík Kundera
Fotografujeme krajinu, Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-0890-2
Světlo a osvětlení v digitální fotografii, Computer Press Brno 2008, ISBN 978-80-251-2001-9
Velká kniha digitální fotografie 3. vyd., Computer Press Brno 2008, ISBN 978-80-251-2005-7

Autorské výstavy:
2004
Řecko před první novodobou olympiádou a v současnosti (spolu s Irenou Armutidisovou)
2005
Kuba, Moravská vinotéka, Brno,
2006
Kubánské portréty, Galerie Cyrila Gajdíka, Ratíškovice
2006
Setkání evropských Romů, Muzeum romské kultury, Brno
2007
Kubánské portréty, Galerie Cyrila Gajdíka, Ratíškovice
Kubánské portréty, Galerie Moravské vinotéky, Brno
Setkání romů v Camargue, Romské muzeum, Brno 2008
Lidé tří světadílů, Etnografický ústav MZM, Brno
Fotografie 1968 až 2008, Etnografický ústav MZM, Brno
Okupace 1968, Moravská vinotéka, Brno

Účast na skupinových výstavách (výběr):
2004
Zlatý fond, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
Sdružení Q, Muzeum města Brna Špilberk, Brno
2005
Akt ve fotografii. Dům umění, Opava, 2005
Česká fotografie 20. století, Praha
Sdružení Q, Muzeum města Blanska, Blansko
Zlatý fond Národního muzea fotografie, parlament České republiky, Praha
2006
Akt ve fotografii, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
Sdružení Q, Art klub, Týn nad Vltavou
2007
Skupina Q, Městská výstavní galerie, Lisabon Portugalsko
Skupina Q, Galerie města Blansko, Blansko
2008
Jeden den v životě České republiky, Mánes, Praha, Křížová chodba, Brno.
Srpen 1968 v Brně, DU města Brna, 19. 8. až 21. 9. 2008, Ulice města Brna
Na projektu Lille 3000, Francie, Lasécu,

Kurátorská činnost:
2004 - Řecko před první novodobou olympiádou a v současnosti
2004 - Miroslav Matoušek – retro výstava fotografií, příprava výstavy a publikace
2006 - Výstava Krajinářské fotografie K. O. Hrubého a Miloše Spurného, v rámci letní filmové školy, Uherské Hradiště
2006 - Výstava Josef Braun, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
Zastoupení ve sbírkách:
Jeho práce jsou zastoupeny například v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Moravské galerii v Brně, Moravském zemském muzeu, v Brně, Slezské zemské muzeum, Opava, Muzeu umění Hodonín, Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci, Státní ústřední archiv - Sbírka Svazu Českých fotografů a dalších sbírkách institucí i soukromých sběratelů.
Recenzní a posuzovatelská činnost

Stálý spolupracovník časopisu DIGI
Vedoucí rubriky Tipy odborníků, Kompozice ve fotografii a stálé příspěvky
Odborné posudky a korektury na knihy
Makrofotografie, Bruce Fraser, Computer Press Brno
Portréty umění práce s fotoaparátem, William Cheung, Computer Press Brno
Fotografování aktů, Anna Henlyová, Computer Press Brno
Černobílá fotografie,William Cheung, Computer Press Brno
Encyklopedie a sborníky zahrnující práci autora

Kol. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2001.
Kol. Kdo je kdo. Agentura Kdo je kdo, Praha 2002.
Who is who? V České republice, 2002, Verlag Ag., Zug Švýcarsko
Who is who? V České republice, 2004, Verlag Ag., Zug Švýcarsko
Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Who is who? V České republice, 2005, Verlag Ag., Zug Švýcarsko
Biografická hesla ve slovnících Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století, Who is who? V České republice, 2006, Verlag Ag., Zug Švýcarsko aj.
Biografická hesla ve slovnících Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století aj. Řada citací v českém i zahraničním odborném tisku.
Pořádá Workshopy, práce se světlem, práce s digitální fotografií
Lektorská činnost:
Odborné posudky a korektury na knihy
Digitální fotografie, Ken Milburn, Computer Press Brno
Camera RAW a Adobe Photoshop CS2, Computer Press Brno
Zonální systém, Petr Velkoborský, Computer Press Brno
Adobe Photoshop Vrstvy, Christoph Kunne, Computer Press Brno
Adobe Photoshop Výběry, Doc Baumann, Computer Press Brno
Odborné posudky a korektury na knihy
Nikon D40/D40x, David D. Busch, Computer Press Brno
Fotografujeme svatbu, Vladimír Illetško, Computer Press Brno
Fotografujeme Glamour, Rolando Gomez, Computer Press Brno
Fotografujeme noční oblohu, Tomáš Dolejší, Computer Press Brno
Zastoupení fotografií v knižních publikacích
Jeden den České republiky, ed. Pavel Radosta, Frey, Brno 2008, ISBN 978-80-254-0496-6.
Po městě jež je mi souzeno, ed. Weles, Brno 2008, ISBM 978-80-254-0109-5