zdroj: https://cdn.muni.cz/w3mu-media/person/16236

Marcela Rusinko Chmelařová

* 11. 1. 1976, Valašské Meziříčí (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
Curator, Pedagogue, Art Historian, Publicist

 

signature: mch
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: mub2017973152
VIAF: 84566393

notes:
Odkaz. forma
Rusinko, Marcela, 1976-
Chmelařová, Marcela, 1976-
specializace na moderní a současné umění a problematiku trhu s uměním

Marcela Rusinko Chmelařová

zdroj: https://cdn.muni.cz/w3mu-media/person/16236
 

Marcela Rusinko Chmelařová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Pardubice (Pardubice), Pardubice (Pardubice)

Marcela Rusinko Chmelařová

konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/11/24 - 2016/11/25   Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnoti, Karolinum, Praha

Marcela Rusinko Chmelařová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Galerie v proudu času (60 let Východočeské galerie), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Richard Fremund, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)

Marcela Rusinko Chmelařová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Jiří Dvořák, Galerie Pictura, Praha 2
  2004   Richard Fremund 1928-1969, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2011   Richard Fremund: Krajiny z let 1959 - 1965, Orlys Art Auctions, Praha
  2014   Načeradský v Danubiane (Zbierka Ivana Melicherčíka / Collection Ivan Melicherčík), i+i print spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Richard Fremund 1928-1969, Retro Gallery Praha, Praha
  2017   Vojmír Vokolek: Mizející poselství, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Dostředivé okraje (Vizuální umění z Pardubického kraje)
  2013   Galerie v proudu času (60 let Východočeské galerie), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Richard Fremund, Retro Gallery Praha, Praha
  2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967)), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Sekora: Mravenčí a jiné práce, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Co bylo Československo? (Kulturní konstrukce státní identity), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Osudy konfiskátů (Výzkum provenience a problematika přesunu kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů), Artefactum, Praha
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha
  2022   Infrastruktury (dějin) umění (Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění v Ústí nad Labem), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Dílu uměleckého malíře Richarda…, Richard Fremund 1928-1969, 1-22
  2004   Nezkrotný lyrik Richard Fremund, Prostor Zlín, 10-11
  2005   Východočeská galerie v Pardubicích, Revue art, 1.číslo, 26-31
  2009   Nový pohled na Josefa Čapka (Kubismus, nebo dvacátá a třicátá léta?), Art + Antiques, 10-18
  2010   František Drtikol, Art + Antiques, 26-27
  2010   Josef Šíma, Art + Antiques, 28-29
  2011   Aspoň Goyen, Art + Antiques, 17
  2011   Auta mezi obrazy, Art + Antiques, 29
  2011   Bauernfreund a Míšeň, Art + Antiques, 16-16
  2011   Bez milionářů, Art + Antiques, 17-19
  2011   Bez milionových položek, Art + Antiques, 17-17
  2011   Eugen von Kahler, Art + Antiques, 20-21
  2011   Fillův Utěšitel, Art + Antiques, 23-24
  2011   František Tavík Šimon, Art + Antiques, 18-19
  2011   Fulla a starožitnosti, Art + Antiques, 26-26
  2011   Gabriel, Kolíbal a drobnosti, Art + Antiques, 17
  2011   Hudeček a spol., Art + Antiques, 25-26
  2011   Hugo Ullik, Art + Antiques, 22-23
  2011   Jan Kupecký, Art + Antiques, 23-24
  2011   Jan Zrzavý, Art + Antiques, 28-29
  2011   Jindřich Štyrský, Art + Antiques, 23-24
  2011   Machek, Loos i Kokolia, Art + Antiques, 25
  2011   Mikulka, Kolář a design, Art + Antiques, 26
  2011   Mrkvička a Francouzi, Art + Antiques, 19
  2011   Nepopsatelný (Jiří Balcar na Hluboké), Art + Antiques, 10-16
  2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 3-5
  2011   Obrazy mysli (Lidská mysl jako téma umění i vědy), Art + Antiques, 16-20
  2011   Od Lhotáka po Gabriela, Art + Antiques, 21-21
  2011   Ostravské ambice, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2011   Otakar Kubín, Art + Antiques, 24-25
  2011   Papíry za milion, Art + Antiques, 18-18
  2011   První pokus, Art + Antiques, 27-29
  2011   Překvapení z Benátek, Art + Antiques, 25
  2011   Rekordní Boštík, Art + Antiques, 19-20
  2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, 25-25
  2011   Rekordní Hofman a Bukovac, Art + Antiques, 23-24
  2011   Rekordní holíčská fajáns, Art + Antiques, 29-30
  2011   Rekordní Matal, Art + Antiques, 20-21
  2011   Rusko ve Vídni, Art + Antiques, 5
  2011   S novými pravidly, Art + Antiques, 15-17
  2011   S překvapivými nárůsty, Art + Antiques, 27
  2011   Sbírka Anny Fárové, Art + Antiques, 19-20
  2011   Svéráz vytrvalý (Marie Blabolilová v Topičově salonu), Art + Antiques, 71-72
  2011   Svitek napodruhé, Art + Antiques, 17-18
  2011   Tři stupně k transcendenci (Václav Boštík ve Východočeské galerii), Art + Antiques, 70
  2011   Umění a asiatika, Art + Antiques, 29-29
  2011   Václav Radimský, Art + Antiques, 32-33
  2011   Válová a Jíra, Art + Antiques, 20
  2012   Asiatika na výsluní, Art + Antiques, 19-19
  2012   Bukovac, Bílek a Asie, Art + Antiques, 26-27
  2012   Další večerní, Art + Antiques, 23-24
  2012   Hugo Demartini, Art + Antiques, 23-24
  2012   Jaroslav Borovička, Art + Antiques, 30-33
  2012   Josef Váchal, Art + Antiques, 22-23
  2012   Kvalitní maličkosti, Art + Antiques, 22-22
  2012   Opakované miliony, Art + Antiques, 17-19
  2012   Otto Gutfreund, Art + Antiques, 31-32
  2012   Provenience prodává, Art + Antiques, 17-19
  2012   Přelomový Polibek, Art + Antiques, 22-22
  2012   Richard Fremund abstraktní, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2012   Souček a sklo, Art + Antiques, 22-23
  2012   Svátek geometrie, Art + Antiques, 24-26
  2012   Umění neklidné doby (Černá slunce v Ostravě), Art + Antiques, 10-16
  2012   Umění se má ukazovat, Ročenka ART+, 16-20
  2012   Vladimír Janoušek, Art + Antiques, 20-21
  2012   Zdeněk Sklenář, Art + Antiques, 29-30
  2013   Akvizice galerií (Nové přírůstky regionálních galerií), Art + Antiques, 36-41
  2013   Antonín Procházka, Art + Antiques, 20-21
  2013   Do oblak!, Ročenka ART+, 2-2
  2013   Endre Nemes ve Stockholmu, Ročenka ART+, 136-137
  2013   František Muzika, Art + Antiques, 30-31
  2013   Grafika Jiřího Balcara, Art + Antiques, 24-25
  2013   Jindřich Prucha, Art + Antiques, 31-32
  2013   Miroslav Tichý, Art + antiques, 22-23
  2013   Pozdní Toyen, Art + Antiques, 23-24
  2013   Východočeská galerie v turbulencích času (Ohlédnutí za šesti desetiletími krajské galerie v Pardubicích), Prostor Zlín, 6-9
  2014   Tragikomická revolučnost odvahy (Richard Fremund v Topičově salonu na jaře 1956 (jedna výstava v kontextu doby)), Opuscula historiae artium, 63.ročník, 1-2.číslo, 56-65
  2014   Václav Tikal, Art + Antiques, 21-22
  2016   Endre Nemes, Art + Antiques, 32-33
  2017   Státem vedené soudní procesy závěru padesátých let a soukromé sběratelství v komunistickém Československu (Jaroslav Borovička a Václav Butta), Co bylo Československo?, 230-239
  2019   Arne Novák, Sobě ke cti, umění ke slávě, 178-179
  2019   August Švagrovský, Sobě ke cti, umění ke slávě, 113-114
  2019   Emanuel Hloupý, 300-301
  2019   Emil Salus, Sobě ke cti, umění ke slávě, 154-155
  2019   František Dvořáček, Sobě ke cti, umění ke slávě, 229-230
  2019   František Steinfeld, Sobě ke cti, umění ke slávě, 258-259
  2019   František Venera, Sobě ke cti, umění ke slávě, 204-205
  2019   Jaroslav Borovička, Sobě ke cti, umění ke slávě, 281-282
  2019   Josef Gočár, Sobě ke cti, umění ke slávě, 182-183
  2019   Josef Sudek, Sobě ke cti, umění ke slávě, 263-264
  2019   Karel Vavřík, Sobě ke cti, umění ke slávě, 240-242
  2019   Ondřej (Andrej, Rejče) Gogala, Sobě ke cti, umění ke slávě, 293-294
  2019   Ota Resch, Sobě ke cti, umění ke slávě, 252-253
  2019   Otakar Štorch-Marien, Sobě ke cti, umění ke slávě, 246-247
  2019   Provenienční výzkum jako cesta minulostí do budoucnosti, Prostor Zlín, 12-16
  2019   Sigismund Ludvík Bouška, Sobě ke cti, umění ke slávě, 138-139
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě, Sobě ke cti, umění ke slávě, 7-12
  2019   Václav Butta, Sobě ke cti, umění ke slávě, 190-191
  2019   Václav Dvořák, Sobě ke cti, umění ke slávě, 221-222
  2019   Vincenc Kramář, Sobě ke cti, umění ke slávě, 164-166
  2019   Vladimír Kouřil, Sobě ke cti, umění ke slávě, 275-276
  2020   Mýtus "chudého" sběratele a Max Švabinský "čestným horníkem" (Umění jako nástroj sociální nivelizace v socialistickém Československu), Tvůrce jako předmět dějin umění, 283-293
  2022   Muzea umění, umělecké sběratelství a provenienční výzkum jako dialog (Příběhy dějin umění vs. příběhy předmětů a majitelů?), Infrastruktury (dějin) umění, 63-66
  2023   Jsou dnes obrazy konečně předmětem (s)potřeby?, Ročenka ART+, 172-176
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011/09/28   Mertův Tramvaják do konce září vozí vzpomínky u Topiče (magazin.aktualne.cz), magazin.aktualne.cz
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   František Čeřovský, Sobě ke cti, umění ke slávě, 209-210
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Richard Fremund, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Miroslav Hruška 1931 - 1981
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2012), Ambit Media, a. s., Praha 5
  2023   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2022), Artantiques media, s.r.o., Praha

Marcela Rusinko Chmelařová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/12/11 - 2004/02/08   Richard Fremund 1928-1969, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2004/02/25 - 2004/04/18   Richard Fremund 1928-1969, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/04/29 - 2004/06/20   Richard Fremund: Dílo - Work, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/12/08 - 2005/02/13   Alois Wachsman: 1898 - 1942, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/06/01 - 2005/08/28   Martin Kuriš: Profesor Frankenstein a jiné cykly, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2005/09/21 - 2005/12/04   Václav Brožík 1851-1901, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2005/12/01- 2006/02/19   Jan Merta, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2005/12/14 - 2006/02/19   Jan Merta: Kresby, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/04/03 - 2008/05/15   Anna Neborová: Na dohled..., Galerie Kotelna, Říčany (Praha-východ)
2011/12/02 - 2012/01/14   Richard Fremund: Krajiny z let 1959 - 1965, Galerie Maldoror, Praha
2012/05/23 - 2012/06/24   Jaroslav Grus, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2012/06/20 - 2012/09/02   Zdeněk Burian: Výpravy za dobrodružstvím, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/12/13 - 2013/02/24   Pavel Čech: Našel jsem svazek klíčů..., Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/09/19 - 2014/12/07   Richard Fremund 1928-1969, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/03/27 - 2017/06/04   Vojmír Vokolek: Mizející poselství, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2018/06/06 - 2018/09/30   Daniel Balabán: Tanec života, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2018/06/06 - 2018/09/30   Jan Zrzavý: Melancholie ze sbírek GVU v Ostravě, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/12/14 - 2017/03/26   Revolucionářův motýl: Pohledy na grafiku šedesátých let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2017/06/28 - 2017/10/08   Emil Filla a jeho žáci, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2018/11/17 - 2019/03/10   Křehké sny modernity: ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/10/25 - 2020/02/23   Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a sběratelé 1600-1960, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Marcela Rusinko Chmelařová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/04/14 -   Jiří Dvořák, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2003/04/15 - 2003/06/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/12/11 - 2004/02/08   Richard Fremund 1928-1969, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2004/02/25 - 2004/04/18   Richard Fremund 1928-1969, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/04/29 - 2004/06/20   Richard Fremund: Dílo - Work, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/06/01 - 2005/08/28   Martin Kuriš: Profesor Frankenstein a jiné cykly, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2012/06/20 - 2012/09/02   Zdeněk Burian: Výpravy za dobrodružstvím, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/12/13 - 2013/02/24   Pavel Čech: Našel jsem svazek klíčů..., Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/09/19 - 2014/12/07   Richard Fremund 1928-1969, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/03/27 - 2017/06/04   Vojmír Vokolek: Mizející poselství, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2018/06/06 - 2018/09/30   Daniel Balabán: Tanec života, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2018/06/06 - 2018/09/30   Jan Zrzavý: Melancholie ze sbírek GVU v Ostravě, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/12/14 - 2017/03/26   Revolucionářův motýl: Pohledy na grafiku šedesátých let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2017/06/28 - 2017/10/08   Emil Filla a jeho žáci, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)