Michal Šarše

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Michal Šarše: Sochy, kresby
1994   Michal Šarše: Cesta
1999   Michal Šarše
2001   Michal Šarše: Sochy - reliéfy
2003   Michal Šarše: Exemplum Mirabile Skulpturarum
2018   Michal Šarše: Zánik a vzkříšení
nedatováno   Michal Šarše: plastiky
nedatováno (2015)   Michal Šarše: Admirabilis opertus - Schrany, Reliquiae, Ateliery (Obrazová zpráva o výstavě v Galerii výtvarného umění v Mostě)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Mladé ateliéry ´88 (Přehlídka mladých ke 40. výročí Vítězného února)
1989   Malba a plastika mladých
1989   K rok '89 (Výstava třinácti výtvarníků)
1990   Současná česká kresba
1990   Corpora S
1991   Dušan Černý: Obrazy, Michal Šarše: Plastiky
1992   Corpora S
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1993   Corpora S
1993   Corpora S
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Corpora S (V synagoze)
1995   Corpora S
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Slyšme hlas (Socha v myšlenkách Starého a Nového zákona)
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Corpora S
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
2000   Kde je tvé srdce doma
2000   Via 2000
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   alfa 2000 omega
2000   Alternativy
2001   Variace - 01
2002   Možnosti proměny II
2005   Exprese / Expressiveness
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Corpora S (Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl, Petr Štěpán)
2008   Corpora S (Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl, Petr Štěpán)
2009   Příběh utrpení a nadějí člověka
2010   Na počátku bylo slovo...
2011   Corpora S
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2014   Franz Kafka dans les Beaux-Arts tchèques
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Příběh utrpení a nadějí člověka
2020   Křížová cesta 21. století
2020   Stations of the Cross
2020   20. století, 80. - 90. léta / The 1980s and 1990s (1)
nedat.   Pavla Soukupová, Ivana Šrámková, Kamila Najbrtová, Christine Gaussot, Michal Šarše ((katalog Galerie S))
nedatováno   Pavla Soukupová: Kresby, Michal Šarše: Sochy
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Současná umělecká díla v krajině (Průvodce), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVI. Šan - Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1986   Pět v Brně, Někdo něco 5, , , 1986, 19-21
1989   Michal Šarše, Malba a plastika mladých, , , 1989, 0-0
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2004   Michal Šarše se vydává do hlubokých úvah, Kultura, Plzeňský kulturní přehled, 11, 12, 2004/12, 28-28
2005   Slovo exprese, které pochází z latinského exprimo,..., Exprese / Expressiveness, , , 2005, 5-12
2005   In its broadest form, the word expressiveness,..., Exprese / Expressiveness, , , 2005, 13-21
2005   Exprese, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 12, 2005/06/09, 5-
2011   Corpora S, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 11, 2011/06/02, 4-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1994   Michal Šarše: Cesta
1994   Michal Šarše: Sochy, plastiky
2000   Michal Šarše: Příběhy
2001   Muž cesty Michal Šarše: Sochy - reliéfy
2002   Michal Šarše: Dětské hry - objekty 2002
2003   Michal Šarše: Exemplum Mirable Skulpturarum
2005   Michal Šarše: Objekty
2006   Michal Šarše: Sochy a kresby
2009   Michal Šarše: Hledání sochy
2011   Michal Šarše: Ve světle a ve tmě
2012   Michal Šarše: Balance - bilance (sochy)
2014   Michal Šarše: Admirabilis Opertus
2015   Michal Šarše: Sochy, kresby
2016   Michal Šarše: Věc Oidipus
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1989   K rok 89
1992   Corpora S, Kresba
1993   Šedá cihla 34/1993
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2005   Exprese / Expressiveness
2007   Výběr z díla českých a slovenských sochařů
2008   Corpora S (Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl, Petr Štěpán)
2008   Corpora S
2010   Bláznivý barevný svět
2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...)
2011   Corpora S
2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2008   Křížová cesta 21. století (Příběh utrpení a nadějí člověka)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
nedatováno   Michal Šarše
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2005   Exprese / Expressiveness
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Michal Šarše: Sochy a reliéfy
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1999   Corpora S
2002   Možnosti proměny II. (České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
Poster
published, title (subtitle)
1993   Šedá cihla 34/1993
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1989   Malba a plastika mladých