Luděk Buriánek

* 1. 1. 1923, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
† 31. 8. 1998, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, graphic artist

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: ola200203299

notes:
Literatura: Výtvarní umělci Univerzity Palackého. Olomouc 1987.- Katalog výstavy.;
aleph.vkol.cz

Luděk Buriánek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1942 - 1943   Střední průmyslová škola grafická, Praha, Klír Svatopluk, *1896
1942 - 1943   Střední průmyslová škola grafická, Praha, Mokrý František, *1892
1943 - 1944   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Luděk Buriánek

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1947 - 1953   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc)
1953 - 1959   Vysoká škola pedagogická, Olomouc (Olomouc)
1959 - 1964   Pedagogický institut, Olomouc (Olomouc)
1964 - 1972   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), Biskupské nám. 1, kresba, malba, krajinářství, deskriptivní geometrie, modelování, výtvarná výchova

Luděk Buriánek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Luděk Buriánek

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970/10/06 - 1970/10/30   Luděk Buriánek: Etudy, Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982   Nejkrásnější knihy roku 1981, Památník národního písemnictví, Praha
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

Luděk Buriánek

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
kondolence/poděkování
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Poděkování (Za projev soustrasti nad odchodem pana Luďka Buriánka)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970/10/15   Od plakátu k volné plastice, Lidová demokracie, 26, 244
  2010   Osobnosti pedagogicky působící v oboru výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1946-2010, 227-230
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Luděk Buriánek: Etudy (obrazy, grafiky a kovové plastiky), Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Týžden vo filme
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Luděk Buriánek

institution, city  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

Luděk Buriánek

year of award   award name, type, notes
1979   Nejkrásnější kniha roku, 1. cena