Rineke Dijkstra

* 2. 6. 1959, Sittard, Nizozemsko (Netherlands)
photographer

 

nationality: Dutch
sex: female