Beato Angelico (Fra Angelico)

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Der Baum in Mythologie Kunstgeschichte und Gegenwartskunst
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1942   Fra Angelico, Orbis, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1968   Španělsko dnes II. , Výtvarná práce, 16, 15, 1968/08/16, 12-12