Beato Angelico (Fra Angelico)

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Cesta k mistrům, Československý spisovatel, Praha
Periodical
published, title (subtitle)
1938/12/01   Jitro (Časopis katolických studentů)