Samuel Beckett

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Poslední páska, Šťastné dny, Hra, Orbis, Praha
1966   Novely a texty pro nic, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha