Samuel Beckett

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Jako všecka americká hnutí..., Sešity pro mladou literaturu, 1, 1, 1966/05, 51-51
1991   Zpráva k sympoziu konanému při příležitosti výstavy Český informel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 9, 1991/05/02, 4-
2011   Dematerializace umění (Příspěvek k 2. výroční konferenci teorie umění na téma Důsledky konceptualismu, konané 26. 5. - 27. 5. na AVU v Praze), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 12, 2011/06/16, 2-