František Vobecký

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1959   František Vobecký: Obrazy
1982   František Vobecký: Fotografie
1985   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938
1996   František Vobecký 1902-1991: Fotografie / Photographs
2000   František Vobecký: Photomontages 1935-1938 (Within the Context of Czech Avant-garde)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1936   S.V.U. Mánes
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Obraz a socha v bytě I.
1940   Bílá Labuť českému umění (Výstava soudobého českého umění)
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1946   Mánes 1946
1946   Člověk a práce
1952   III. členská výstava
1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami
1966   Surrealismus a fotografie
1967   I. pražský salon
1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami
1969   2. pražský salón
1983   Photographes Tcheques 1920-1950
1983   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky)
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1985   Czeska fotografia 1918-1938
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Český surrealismus 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953 (seznam vystavených prací)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2017   Surrealismus a koláž
2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939)
2018   První republika 1918-1938
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1986   Oděvní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1994   Fotografie v surrealismu, Torst, Praha
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2009 (XX. Vil - Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1935   Brněnské výstavy. Výstava 100 let kresby, (umění), Umění, , , 1935, 27-28
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1958   Česká fotografie před dvaceti lety, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 10-
1959   Z pražských výstav - březen, Výtvarné umění, 9, 4, 1959/07/30, 184-187
1959   Ze současných pražských výstav, Lidová demokracie, 15, 56, 1959/03/06, 3-
1959   Z pražských výstav, Květen, 4, 4, 1959/04, -
1959   František Vobecký, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 9-9
1959   Malíř František Vobecký vystavuje..., Kultura, 3, 11, 1959/03/19, 2-2
1982   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 17-18
1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, , , 1988, 40-55
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1996   Imaginativní malba Františka Vobeckého, České imaginativní umění, , , 1996, 203-208
2000   S.V.U. Mánes a fotografové I., Listy S.V.U. Mánes, , , 2000, 2-19
2011   František Vobecký, Obrazy z dějin fotografie české, , , 2011, 121-125
2015   František Vobecký (Zapomenutý příběh), Revue Art, , 1, 2015, 6-15
2016   František Vobecký, Ročenka ART+, , , 2016, 66-67
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1985   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938
1996   František Vobecký 1902-1991
2015   František Vobecký: Obrazy 1926 - 1966
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1988   Linie / barva / tvar
1998   Beauté moderne, Viktor Kolář: Et dans les Escales (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Figures de la solitude)
2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1996   Czech Surrealism 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
Master's Thesis
published, title (subtitle)
1990   František Vobecký
Poster
published, title (subtitle)
1985   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1986   Galerie Roudnice
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)