Claude Roy

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Kolem výstavy zátiší v české malbě XX. století, Výtvarné umění, 7, 2, 1957/04/25, 60-69