Josef Strnadel

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Náboženské umění XX. století
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1975   O knihách a autorech, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Brána, s.r.o., Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1984   Josef Strnadel (1912), Kontury české literatury pro děti a mládež, , , 1984, 345-
1994   Josef Strnadel: Černá slza, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 358-359