Josef Kolář

* 15. 8. 1913, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist

 

sex: Male

NK AUT: xx0138537, návrh 2012/11

Josef Kolář

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1938 - 1939   , Šimon Tavík, *1877
1945 - 1946   , Obrovský Jakub, *1882
1949 - 1949   Akademie výtvarných umění, Praha, Silovský Vladimír, *1891

Josef Kolář

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Spolek výtvarných umělců Aleš, *
???? - ????   Svaz českých výtvarných umělců (SČVU), *1972

Josef Kolář

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/02/23 - 1946/03/17   Český národ Rudé armádě, Praha, Praha
1946/10   Pražský Aleš 1946, Pavilon Myslbek, Praha
1949/09/09 - 1949/10/03   Výtvarník mezi horníky, Slovanský ostrov, Praha
1952/05/16 - 1952/06/15   František Prosecký, Josef Kolář, Jindřich Mahelka, Galerie Platýz, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/11/04 - 1953/12/06   Knižní ilustrace 1953, Galerie Kniha, Praha
1954/08 - 1954/09   Členská výstava srpen 1954, Mánes, Praha
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960/04/27 - 1960/05/31   15 let práce ostravských výtvarníků, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/05/14 - 1961/06/11   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1961/05/15 - 1961/06/18   Výtvarníci k 40. výročí KSČ. Výstava členů ČSVU, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1961/06/18 - 1961/07/19   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/03/02 - 1962/03/25   Hosté Hollara (Výstava grafiky hostů Hollara), Galerie Hollar, Praha
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/02/15 - 2007/03/14   Ostrava ve výtvarném umění, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)

Josef Kolář

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1941   Z nové generace, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
  1949   Výtvarník mezi horníky, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1949   Výtvarník mezi horníky
  1952   František Prosecký, Josef Kolář, Jindřich Mahelka, Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1953   Knižní ilustrace 1953 (Výstava originálů z edice Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), Galerie Kniha, Praha
  1954   Členská výstava (Srpen 1954), Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
  1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   15 let práce výtvarníků Ostravska, Svaz československých výtvarných umělců, Ostrava (Ostrava-město)
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1961   Členská výstava u příležitosti 40. výročí založení KSČ, Svaz československých výtvarných umělců, Ostrava (Ostrava-město)
  1962   Výstava hostů Hollara
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Ostrava ve výtvarném umění, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Výstava IV. krajského střediska Aleš, Výtvarná práce
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   František Prosecký, Josef Kolář, Jindřich Mahelka, Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Spolek Aleš vystavuje

Josef Kolář

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   J. F. Solan
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Výtvarní umělci na stavbách socialismu, Výtvarné umění, 2, 9-10, 455-455

Josef Kolář

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Otrokyně, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha

Josef Kolář

institution, city  
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)