Jiří Uhlíř

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   THONET (Porýní - Vídeň - Morava), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2005   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn (První rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva; Mistři secese a moderny), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)