Chang Wang Qiheng

 

Chang Wang Qiheng

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/06/12 - 2005/11/06   Emersion: Yung Ho Chand, Liu Wei, Peng Yu, Sun Yuan, Chang Wang Qiheng, Xu Zhen, Pavilon Čína, Benátky (Venezia)