Ladislav Stehlík

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Ladislav Stehlík: Kresby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Alois Moravec, Ladislav Stehlík: Výbor z výtvarné tvorby
2014   Paměť obrazu města Vodňan
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Třicátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
1975   O knihách a autorech, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1985   Ladislav Stehlík, Československý spisovatel, Praha
1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
2008   Vodňany (literární, výtvarné, hudební), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1944   Modus vivendi jako poesie, Řád, X., 3, 1944/III/25, 158-161
1944   Ladislav Stehlík: Madoně (O knihách), Akord, XI, 6, 1944/02, 235-237
1984   Ladislav Stehlík (26.6.1908 Bělčice), Kontury české literatury pro děti a mládež, , , 1984, 492-493
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Ladislav Stehlík (1908 - 1987), Sto tváří, , , 2000, 350-353
2008   Vodňany literární, Vodňany, , , 2008, 5-46
WWW
published, title (subtitle)
  Stehlík Ladislav (ctenizpisku.cz)
  Ladislav Stehlík (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1973   Ladislav Stehlik: Básník země zamyšlené
1978   Ladislav Stehlík: Zemí zamyšlenou s perem a štětcem
1988   Ladislav Stehlík: Kresby (k nedožitým 80. narozeninám)
1988   Zamyšlená země Ladislava Stehlíka (k nedožitým 80. narozeninám)
1992   Ladislav Stehlík: 1908 - 1987 (výbor z díla)
1995   Kresby Ladislava Stehlíka (kresebné poznámky z kraje)
2008   Ladislav Stehlík: Vodňansko zamyšlené (ke 100. výročí narození)
2012   Ladislav Stehlík: Domov i svět
Postcard
published, title (subtitle)
nedatováno   Zasl. umělec Ladislav Stehlík Staré Hrady
Non-Arts Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Ladislav Stehlík
Periodical
published, title (subtitle)
1944/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1944/III/25   Řád (Revue pro kulturu a život)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2012   Nadace manželů Novákových