Ľuba Belohradská

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1967/06/16 - 1967/09/15   Socha piešťanských parkov '67 (I. trienále slovenského sochárstva), Piešťany (Piešťany)
1969/09/19 - 1969/10/19   Klub konkrétistov, Bratislava (Bratislava)
1973/12/12 - 1974/01/15   Juraj Bartusz: Sochy, Košice (Košice)
1975/05/07 - 1975/06/01   Členská výstava 1975, Košice (Košice)
1978/02/08 - 1978/02/26   Imrich Svitana: Šperky, medaile, Bratislava (Bratislava)
1980/08 - 1980/10   Jozef Kostka: Odkaz SNP v sochárskej tvorbe, Bratislava (Bratislava)
1980/11/06 - 1980/11/30   Jozef Kostka - Odkaz SNP v sochárskej tvorbe, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1981/07/07 - 1981/07/26   Imrich Vanek: Keramická tvorba, Bratislava (Bratislava)
1981/10/06 - 1981/11/15   Jozef Kostka: Výběr z tvorby 1938 - 1981, Praha
1984/12 - 1985/01   Ján Mathé: Sochárska tvorba 1949 - 1984, Bratislava (Bratislava)
1988/06/07 - 1988/06/24   Ladislav Bódi: Medaily, Bratislava (Bratislava)
1994/11/07 - 1994/12/15   4 x 10. Plastiky z Durínska, Bavorska, Slovenska a Českej republiky, Trnava (Trnava)
1999/08/26 -   Ján Skrisa: Mal'ba, Martin (Martin)