Vojin Bakić

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   50 Ans D'Art Moderne
1969   Současné jugoslávské sochařství
1970   Tendencije 4 / Tendencies 4: Zagreb, 1968-1969
1973   Tendencije 5 / Tendencies 5
1995   Konstruktivizam i kinetička umjetnost
2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Od Rodina po Moora (Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 3-4