Vojin Bakić

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1934 - 1938   Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Academy of Fine Arts), Záhřeb (Zagreb) ,