Boris Ivanov Nikolov Ivanov

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii