Maša Vladimirova Živkova

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1976/12 - 1977/01   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii, Sbírka moderního umění, Praha