Ondrej Dzúrik

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1955 - 1961   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Veselý Karel