Anatolij Vasiljevič Lunačarskij

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Umění je živé, Československý spisovatel, Praha
1979   Stati o umění (Divadlo, film, hudba, výtvarné umění), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha