Marie Erhartová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Šumava, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1968   Šumava, Nakladatelství Olympia, Praha
1972   Šumava od A do Z, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
1973   Šumava, Nakladatelství Olympia, Praha
1974   Šumava, Nakladatelství Olympia, Praha
1978   Přírodní krásy Československa, Nakladatelství Olympia, Praha
1979   Jižní Čechy, Nakladatelství Olympia, Praha
1984   Šumava od A do Z, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1985   Poznáváme houby, Nakladatelství Svépomoc, Praha
1985   Jihočeská píseň, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)