František Cundrla

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1978   Výstavní činnost GVU Hodonín v roce 1978 (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, -
1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1983   Zahraniční aktivita Svazu československých výtvarných umělců (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 8-9
2000   Zahrada Čech dala vykvést novému setkání výtvarníků, Právo, , , 2000/07/12, 14-