Petr Hájek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Diagramy 03 (Diagram jako „partitura“ pro „komponování“ současného města: 01 membrane city - urbo kune, 02 comb city, 03 cage city), Nadační fond Art-Now, Praha 5