Karel Kalivoda

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Hledá se pachatel, Naše vojsko, nakladatelství, Praha