Wolfgang Wehner

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Šach zločinu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha