Alena Hartmanová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Věci jsou věci (Výbor z povídek), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha