Manfred Bennington Lee

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   3x Queen otec a syn (1. vydání), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Čtvrtá strana trojúhelníku, Československý spisovatel, Praha
1984   3x Queen otec a syn (2. vydání), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha