Ľudmila Cvengrošová

* 17. 6. 1937, Radošina (Topoľčany), Česká republika (Czech Republic)
Sculptor, Ceramicist , Medal Maker

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: xx0095288
VIAF: 88575615

Ľudmila Cvengrošová

 

Ľudmila Cvengrošová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1956 - 1962   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Pribiš Rudolf, *1913
1956 - 1962   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Kulich Ján, *1930

Ľudmila Cvengrošová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/09   Ľudmila Cvengrošová: Plastiky, plakety, kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1977/08/10 - 1977/09/30   Ľudmila Cvengrošová: Plastiky, medaile, kresby, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1978/05 - 1978/06   Ľudmila Cvengrošová: Sochárske dielo, Krajská galéria, Nitra (Nitra)
1983/09 - 1983/10   Ľudmila Cvengrošová, Mramorové sály Biskupského paláce, Brno (Brno-město)
1984/07/05 - 1984/09/09   Ľudmila Cvengrošová: Medaily, NBS - Múzeum mincí a medailí, Kremnica (Žiar nad Hronom)
1987/06 - 1987/07   Ľudmila Cvengrošová: Výber z diela, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/05 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1968   Ľudmila Cvengrošová, Ján Kulich, Káhira (Cairo), Káhira (Cairo)
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/06/03 - 1979/07/11   Dítě ve výtvarném umění, Dům umění, Bratislava (Bratislava)
1979/09/01 - 1979/09/30   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/08   Archeologické pamiatky a súčasnosť, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/11 - 1988/12   Praha - Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1997/12 - 1998/01   Umelecká beseda slovenská: Z tvorby 1997, _, _
2013/06/28 - 2013/07/14   Cestou k poznání, Mladotův dům, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/10/31   109. členská aukce, Dům odborových svazů, Praha

Ľudmila Cvengrošová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Lida Cvengrošová: Plastiky, plakety, kresby, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1978   Ľudmila Cvengrošová: Sochárske dielo
  1983   Ľudmila Cvengrošová, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1984   Ľudmila Cvengrošová: Medaily
  1987   Ľudmila Cvengrošová: Výber z diela, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
  1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983), Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2015   Atlas sôch (Povojnové umenie v uliciach mesta Košice), Východné pobrežie, Košice (Košice)
  2020   Bratislavské moderné fontány / Modernist Fountains of Bratislava, Archimera, o. z., Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Slovenští výtvarníci Cvengrošová a Kulich..., Výtvarná práce
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Cestou k poznání / The Way to the Knowledge, Hradčanská galerie Josefa Kalouska, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Aukční katalog č. 109 (Česká společnost přátel drobné plastiky), Česká společnost přátel drobné plastiky, Praha 5
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Umelecká beseda slovenská (Z tvorby ´97)

Ľudmila Cvengrošová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce
  1978   Vítězná cesta sochařství, Výtvarná kultura, 17-20