Robert Konečný

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, XII., 7-8, 1946/05, 276-288
1988   K situaci mladé české poezie (Robert Konečný: Spáč pod plamenem), Obhajoba umění, , , 1988, 401-404
1991   K situaci mladé české poezie (Robert Konečný: Spáč pod plamenem), Obhajoba umění, , , 1991, 221-223
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Periodical
published, title (subtitle)
1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)