Robert Konečný

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1938   Spáč pod plamenem, Družstevní práce, Praha 1
1946   Má vlast, Melantrich, nakladatelství, Praha
1949   Tůně (Básně 1938-1941), Václav Petr, Praha