Petr Čornej

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
WWW
published, title (subtitle)
  Petr Čornej (cs.wikipedia.org)