Ján Princ

 

sex: male

notes:
Ing.
náměstek poverenika pro školství a ředitel Slovenského ústředí knižní kultury, Bratislava