Miroslav Maruška

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha