Josef Koutecký

* 31. 8. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
5. 7. 2019, Praha, Česká republika (Czech Republic)
oncologist, doctor, writer, surgeon

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze se rozhodl pro studium lékařství. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství UK v roce 1955 nastoupil jako lékař do dětské léčebny v Novém Bydžově, posléze v Jánských Lázních. V roce 1957 přestoupil do Prahy na Kliniku dětské chirurgie FDL UK na Karlově, kde se od roku 1964 specializoval na dětskou onkologii. V roce 1978 bylo jeho pracoviště přesunuto do Fakultní nemocnice v Motole, kde setrval celý svůj další profesní život. Téhož roku byl jmenován primářem onkologického oddělení ve FN Motol. Přednostou Kliniky dětské onkologie se stal v roce 1983. Jmenovací řízení profesorem v oboru dětská onkologie úspěšně zakončil v roce 1987.
V letech 1990-1997 a 2000–2006 byl děkanem 2. LF UK. V období 1997–2000 pak prorektorem pro vnější vztahy Univerzity Karlovy v Praze.
Obdržel řadu ocenění, mezi jinými medailí Za zásluhy II. stupně od prezidenta republiky (1996), Medaili Josefa Hlávky, Medaili J. E. Purkyně, Zlatou medaili 2. LF UK, Zlatou medaili UK nebo Čestnou medailí Akademie věd České republiky „DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS”. V roce 2009 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava. Je čestným občanem Prahy 7, členem Rady Národního divadla, Nadace Národní galerie v Praze, Nadace Českého svazu výtvarných umělců grafiků Hollar či zakládajícím členem Učené společnosti ČR, které byl předsedou v letech 1998–2002. Je autorem stovek vědeckých publikací a desítek učebnic a monografií.
zdroj - cs.wikipedia.org

notes:
Prof., MUDr., CSc.
autor knihy pohádek