Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Josef Koutecký

* 31. 8. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 5. 7. 2019, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Writer, Doctor, Surgeon, Oncologist

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01062362
VIAF: 30999684

notes:
Prof., MUDr., CSc.
autor knihy pohádek

Josef Koutecký

Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze se rozhodl pro studium lékařství. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství UK v roce 1955 nastoupil jako lékař do dětské léčebny v Novém Bydžově, posléze v Jánských Lázních. V roce 1957 přestoupil do Prahy na Kliniku dětské chirurgie FDL UK na Karlově, kde se od roku 1964 specializoval na dětskou onkologii. V roce 1978 bylo jeho pracoviště přesunuto do Fakultní nemocnice v Motole, kde setrval celý svůj další profesní život. Téhož roku byl jmenován primářem onkologického oddělení ve FN Motol. Přednostou Kliniky dětské onkologie se stal v roce 1983. Jmenovací řízení profesorem v oboru dětská onkologie úspěšně zakončil v roce 1987.
V letech 1990-1997 a 2000–2006 byl děkanem 2. LF UK. V období 1997–2000 pak prorektorem pro vnější vztahy Univerzity Karlovy v Praze.
Obdržel řadu ocenění, mezi jinými medailí Za zásluhy II. stupně od prezidenta republiky (1996), Medaili Josefa Hlávky, Medaili J. E. Purkyně, Zlatou medaili 2. LF UK, Zlatou medaili UK nebo Čestnou medailí Akademie věd České republiky „DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS”. V roce 2009 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava. Je čestným občanem Prahy 7, členem Rady Národního divadla, Nadace Národní galerie v Praze, Nadace Českého svazu výtvarných umělců grafiků Hollar či zakládajícím členem Učené společnosti ČR, které byl předsedou v letech 1998–2002. Je autorem stovek vědeckých publikací a desítek učebnic a monografií.
zdroj - cs.wikipedia.org

Josef Koutecký

Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
foto - Dan Materna
zdroj: www.casopisharmonie.cz
 

Josef Koutecký

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Fakultní nemocnice v Motole, Praha, V Úvalu 84, Praha 5
1990 - 1997   Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Praha, děkan
1997 - 2000   Univerzita Karlova, Praha, prorektor pro vnější vztahy
2000 - 2006   Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Praha, děkan

Josef Koutecký

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Josef Koutecký (Zůstal jsem klukem), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2010   Josef Koutecký osmdesátníkem, Argentum, Kutná Hora (Kutná Hora)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Kandidáti na titul osobnost 90. let, Lidové noviny, 18-19
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Josef Koutecký (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Josef Koutecký

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Krásná setkání (I. Vernisáže), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2008   Život mezi beznadějí a úspěchem, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1

Josef Koutecký

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě / Gustav Mahler’s Monument in Jihlava, Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1999   Umělci katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha
  2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Setkávání / Encounters (Rudolf Riedlbauch: Obrazy / Paintings, Milan Vácha: Sochy / Sculptures)
  2006   Domácí úkoly a obrazy z cest aneb s Galerií La Femme se nenudíte, Galerie La Femme, Praha
  2007   Setkávání / Encounters (Rudolf Riedlbauch: Obrazy / Paintings, Milan Vácha: Sochy / Sculptures), Tiskárna Libertas, a.s., Praha 5
  2011   Domácí úkoly & obrazy z cest / Homework & Paintings from Journeys 2009–2011, Vydavatelství Ámos, Ostrava (Ostrava-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Oldřich Kulhánek: Grafika - kresby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2014   Karel Zeman: Grafika, medaile, známková a ilustrační tvorba, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Naše Praha, Ivan Král - nakladatelství, Praha
  2005   Boris Jirků (Druhé třetí oko / The second third eye / Das zweite dritte Auge), Volvox globator, Praha
  2007   František Ronovský, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
  2010   Oldřich Kulhánek: Exlibris 1975-2010, G-DESIGN.CZ s.r.o., Praha 1
  2012   Oldřich Kulhánek & Miloš Ondráček: Známková tvorba 1990-2011 / Stamp Design 1990-2011, G-DESIGN.CZ s.r.o., Praha 1
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Obrázky dětí pro Planetu malého prince (Rudolfinum, Praha, Advent 1994), Krásná setkání, 35-37
  2005   Oldřich Kulhánek, autor současných českých bankovek (Galerie Karlov, Benešov, 26.11.1993), Krásná setkání, 23-29
  2005   Paní Ludmile Jiřincové k sedmdesátinám (Divadlo hudby, Praha, 8. května 1982), Krásná setkání, 15-20
  2005   Vězte, že už mladý Rudolf své okolí klamal..., Rudolf Riedlbauch, 147-147
  2006   Malá pocta Evě Haškové, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2006, 41-46
  2013   Krásná setkání (Oldřich Kulhánek: 26. 2. 1940 - 28. 1. 2013), Art + Antiques, 48-49

Josef Koutecký

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/11/26 - 1993/12/31   Oldřich Kulhánek: Grafika, Galerie Karlov, Benešov (Benešov)
1999/02/26 - 1999/03/21   Josef Reischig: Pohled do mikrosvěta / Skrytá krása stvoření, Národní muzeum, Praha
1999/11/02 - 1999/11/13   Josef Bavor: Za oponou přírody, Karolinum, Praha
2001/02/02 - 2001/03/12   Oldřich Kulhánek, ČEZ, a.s., Praha
2003/05/12 -   Adolf Born: Bojovník za emancipaci, Galerie La Femme, Praha
2003/10/21 - 2003/11/10   Oldřich Kulhánek: Fat free, Galerie M & K, Praha
2005/04/05 - 2005/06/12   Cyril Bouda: Grafika, Galerie Anderle, Praha
2005/09/27 - 2005/10/15   Boris Jirků: Portréty, Galerie La Femme, Praha
2006/03/13 - 2006/03/31   Tomáš Hřivnáč: Opět na stejném místě, Galerie La Femme, Praha
2008/09/29 - 2008/10/17   Rudolf Riedlbauch: Obrazy a obrázky, Akademie věd České republiky, Praha
2010/02/10 - 2010/03/07   Oldřich Kulhánek: Grafika - kresby, Galerie Hollar, Praha
2011/02/28 - 2011/04/01   Michaela Lesařová - Roubíčková: Grafika / kresby, Galerie Portheimka, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/02/16 -   30 tváří české fotografie, Dobra Gallery, Praha
1994/12/16 -   Planeta malého prince, Galerie Rudolfinum, Praha
1998/06/25 - 1998/07/07   Umělci katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2003/03/13 - 2003/04/09   Pocta jedné fotografii, Galerie La Femme, Praha
2003/10/13 - 2003/11/15   Snídaně v trávě: Domácí úkol II., Galerie La Femme, Praha
2003/11/19 - 2003/12/14   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2005/02/17 - 2005/03/20   Mona Lisa, Galerie La Femme, Praha
2006/04/04 - 2006/04/28   Domácí úkol VIII: Vyhnání z ráje, Galerie La Femme, Praha
2006/04/06 - 2006/04/29   Vyhnání z ráje, Galerie La Femme, Praha
2006/10/02 - 2006/10/29   Domácí úkoly a obrazy z cest GLF, Galerie Václava Špály, Praha
2009/09/24 - 2009/12/10   Lidé, které jsem potkal, Obchodní centrum Zentiva, Praha
2010/04/16 - 2010/05/16   Domácí úkol XVI: Cherchez la femme - 10 let galerie, Galerie La Femme, Praha