Marie Dohnalová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Alfred Justitz 1879-1934
1984   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika
1985   Josef Kubíček: Kresby, grafika, drobná plastika
1987   Eduard Milén
1987   Karel Dvořák: Kresby a sochy
1989   Alfred Justitz: Obrazy, kresby a grafiky
1990   František Řehořek: Obrazy, kresby
1996   Alfred Justitz: Život a dílo / Sein leben und werk
2015   Franta: Tváří v tvář / Face à face
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1990   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1983   Alfred Justitz znovuobjevený, Umění, 31, 6, 1983, 563-564
1984   Cesta Alfreda Justitze, Umění, 32, 1, 1984, 65-81
1985   Umělec všestranného talentu, Rovnost, , , 1985/02/21, 0-0
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))