Vladimír Galaktionovič Korolenko

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Deset ruských novel XIX. století, Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1949   Rybář Nečipor, Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950, , , 1949, 69-79
1953   Panenka, Křestanská žena 32, 6, 32, 1953/07/25, 4-
Calender
published, title (subtitle)
1949   Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950 (Rok milostivého léta)
Periodical
published, title (subtitle)
1953/07/25   Křestanská žena 32