Pol Bury

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Pol Bury: Du Point à la Ligne / Van Punt tot Lijn
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Destruction Art (Destroy to Create)
1969   XXVe Salon de Mai
1969   Dada 1916-1966 (Dokumenty mezinárodního hnutí Dada)
1971   Dada 1916-1996 (Dokumenta internacionalnog pokreta Dade)
1975   Belgický umělecký šperk
2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
2007   Là, même dans l’ombre, la lumière (écrits sur l’art 1969-2006), Revue K, Alfortville
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Od Rodina po Moora (Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1969   Socha v plenéru, , , , , 1-4
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1975   Belgický umělecký šperk
1976   Belgický umělecký šperk