Paul Gavarni

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   Revoluce 1848 a francouzské umění, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 157-171