Samuel Dashiell Hammett

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Detektív z Kontinentálnej, Pravda, Bratislava (Bratislava)
1987   Tři krvavé historie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha